Juan GonzalezThị trưởng 2022

Juan GonzalezThị trưởng

Một tương lai tươi sáng hơn cho 

San Leandro

Vote Today! Polls close soon!

Hours
Minutes
Seconds

Election day is almost here: Here are the locations for ballot drop off and polling: Click Here

Quick Information on Endorsements!

Gặp Juan

Trong 30 năm, Juan đã phục vụ cộng đồng và nổi tiếng là một người có tầm nhìn xa trông rộng về đạo đức làm việc chăm chỉ, người hoàn thành công việc bằng cách tự mình xắn tay áo và thúc đẩy những người khác tham gia nỗ lực. 

Để đọc thêm về Juan, hãy nhấp vào “Gặp gỡ Juan” ở bên dưới.

Cùng với nhau,
chúng tôi có thể cải thiện
San Leandro

Mục tiêu của Juan là giúp thống nhất San Leandro. Juan sẽ hoàn thành điều này bằng cách có những đường dây liên lạc cởi mở và khuyến khích cộng đồng đưa ra phản hồi. 

Bản tin

Mục tiêu của Juan là gửi bản tin 7-14 ngày một lần mô tả các sự kiện anh ấy đã tham dự và các cơ hội tình nguyện trong chiến dịch. 

Để đăng ký nhận bản tin của anh ấy, vui lòng nhấp vào nút nhận bản tin bên dưới

See Juan's Endorsements

Juan is not only endorsed by many current elected officials, but also many commissioners and community leaders. Join them in supporting Juan Gonzalez for Mayor!

Một tương lai tươi sáng hơn cho San Leandro