Juan Gonzalez para sa Mayor 2022

Juan Gonzalez para sa Mayor

Vote Today! Polls close soon!

Hours
Minutes
Seconds

Election day is almost here: Here are the locations for ballot drop off and polling: Click Here

Quick Information on Endorsements!

Kilalanin si Juan

30 taon nang naglilingkod si Juan sa komunidad at kilala siya bilang taong masipag at etikal na visionary na nakakagawa ng trabaho sa pamamagitan ng sariling pagkilos at pag-uudyok sa iba na sumali sa pagsisikap. 

Para magbasa pa tungkol kay Juan, i-click ang “Kilalanin si Juan” sa ibaba.

Sama-sama nating mapapabuti ang San Leandro

Layunin ni Juan na tumulong sa pagkakaisa ng mga residente ng San Leandro. Magagawa ito ni Juan sa pamamagitan ng bukas na mga linya ng komunikasyon at panghihikayat sa komunidad na magbigay ng puna (ukol sa mga isyu). 

Newsletter

Juan’s goal is to send out a newsletter every 7-14 days describing events he has attended, and volunteer opportunities during the campaign. 

To subscribe to his newsletter, please click the newsletter button down below

See Juan's Endorsements

Juan is not only endorsed by many current elected officials, but also many commissioners and community leaders. Join them in supporting Juan Gonzalez for Mayor!

Isang Mas Maliwanag na Kinabukasan para sa San Leandro